Įvertinkite šią svetainę Surask.lt sistemoje

Paslaugos

 “B“ kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymas (pilnas kursas) 450 

 • 40 val. teorijos mokymas atskiroje mokymo klasėje  50 €
 • 30 val. praktinio mokymo
 • Neribotas laikas sprendžiant mokomuosius testus kompiuterių klasėje
 • Pirmosios med. pagalbos teikimo programa
 • Dokumentų rengimas

  B“ kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymas (teoriją mokantis savarankiškai) 450 

 • 30 val. praktinio mokymo
 • Dokumentų rengimas

   Už kursus galima mokėti dalimis.

 Papildomas prasižengusių vairuotojų mokymas 120 

Papildomas vairuotojų mokymas – mokymas, nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas pradedantiesiems vairuotojams pažeidusiems KET  ir motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų.

Papildomo mokymo metu vairuotojas privalo:

 • išklausyti mokymo įstaigoje 45 minučių  teorijos mokymo kursą;
 • 45 minutes individualiai su psichologu analizuoti padarytą (-us) Kelių eismo taisyklių pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • išklausyti 90 minučių psichologo vedamą psichologijos kursą;
 • atlikti 45 min.trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą „B“ kategorijos transporto priemone;
 • išlaikyti žinių patikrinimo testą;

Reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • įsigaliojęs teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KETpažeidimą, už kurį jam buvo atimta teisė vairuoti) .
 • galiojanti vairuotojo sveikatos medicininė pažyma.

Kitos sąlygos

Atvykdamas į mokymo kursus, vairuotojas privalo turėti užpildytą pažeidimo (-ų) aprašą. Aprašas pateikiamas atvykus į mokymo kursus, tekstas rašomas ranka.